Republika

Sallon i parë i verës së Shkupit – Vinodonija 2016

Më 11 dhe 12 nëntor do të mbahet Salloni i verës së Shkupit – Vinodonija 2016.

ver

Panairin e organizon grupi i konsulentëve të verës, gjyqtarë dhe entuziastë nën mbështetje të Shoqatës së someliereve të Republikës së Maqedonisë.

Edukimi i personelit hotelierik-turistik për verë dhe magji të re është një nga qëllimet esenciale të Shoqatës së someliereve të Maqedonisë, të cilën më vonë ata do të mund t’ua transmetojnë mysafirëve të tyre dhe me qëllim për punë më profesionale dhe më fitimprurëse.

Me rastin e Sallonit të verës së Shkupit – Vindonija 2016 në hotelin Meriot do të mbahet konferencë për shtyp, në të cilën do të mbajnë fjalime Zvonko Herceg, drejtor i Sallonit të verës së Shkupit – Vinodonija 2016, Ivana Simjanovska dhe Aleksandar Vuçkovski.