Republika

Pasdite ndërprerje e përkohshme e komunikacionit nga Ura e Mullisit deri te Dolno Kosovrasti

Komunikacioni në rrugën Mavrovë-Dibër nga Ura e mullisit deri te fshati Dolno Kosovrasti pasdite nga ora 13.00 deri në orën 17:00 do të jetë në ndërprerje në dy akset rrugore.

ur

Ndërprerja e komunikacionit është për shkak të asfaltimit të paralajmëruar të asaj pjese të rrugës, kumtoi Qendra Dispeçerike e Ndërmarrjes Publike “Rrugët e Maqedonisë”.