Maqedoni

Regjim i përkohshëm i komunikacionit nga pagesa rrugore afër Petrovecit drejt Hipodromit

Nga sot fillojnë aktivitete ndërtimore për ripërtëritjen e rrugës nga Kadino deri në Hipodrom, në hapësirën nga stacioni pagesor Petrovec drejt Hipodromit, për ç’arsye do të vendoset ndryshim i përkohshëm i regjimit të komunikacionit dhe do të vendoset sinjalizim adekuat në komunikacion.

patarina

Komunikacioni nëpër rrugët shtetërore  po zhvillohet nëpër rrugë të lagështa, informon Lidhja Auto-Moto e Maqedonisë (LAMM) në raportin e mëngjesit për gjendjen e rrugëve.

Intensiteti i qarkullimit jashtë mjediseve të qytetit është mesatar. Në vendkalimet e tjera kufitare nuk ka pritje më të gjata për hyrje dhe dalje nga shteti.

LAMM rekomandon drejtim të kujdesshëm të automjetit, shpejtësi të përshtatur të lëvizjes dhe respektim të sinjalizimit të vendosur rrugor. Kujdes më të madh nevojitet nëpër grykat malore, ku është e mundur paraqitje e rrëshqitjeve të dheut. Nëpër grykat malore është e mundur shembje e mundur e dheut, posaçërisht në akset rrugore: Koçan – Makedonska Kamenicë – Dellçevë, Vinicë – Berovë, Gostivar – Strazhë, Mavrovë – Dibër – Strugë, Demir Kapi – Udovë, Katllanovë – Veles, Krushevë – Demir Hisar dhe Resnjë – Bukovë.