Maqedoni

Maqedoni, një libër për tre-katër nxënës!

Drejtori i shkollës fillore “Petar Z. Penko”, Enis Memeti konfirmon se shkolla nuk është furnizuar ende me kompletet e nevojshëm të librave. “Është e vërtetë se kemi mungesa të librave në shumë lëndë, mirëpo kjo është një çështje që nuk varret nga neve”, pohon ai, ndërsa fajin e kërkon jashtë shkoëls. “Kemi dërguar në Ministri këreksat për kompletet e librave, që në qershor, miërpo ka vonesa nga ana e firmat që bëjën shpërndarjen e librave nëpër shkolla”, pohon Memeti.

shkolla

Mungesa e librave nëpër shkolla vazhdon të jetë evidente edhe në javën e dytë të vitit shkollor 2017/2018. Nuk ka shkollë dhe klasë që të jetë kompletuar siç duhet me kompletet e nevojshme të librave, kurse mungesa e tyre në çantat e shumë nxënësve pengon dukshëm edhe zhvillimin e procesit mësimor, shkruan gazeta KOHA.

“Gjatë organizimit të mësimit në klasë edhe ia bëjmë disi. I ulim nxënësit nga tre-katër në një bankë, me qëllim që të shërbehen të gjithë me një libër”, tregojnë një arsimtare e fizikës në shkollën fillore “Petar Zdravkovski Penko” të Komunës së Butelit. Mirëpo, problemi është se nxënësit nuk i kanë librat në shtëpi, që të mund të përsërisin mësimin dhe të bëjnë detyrat e shtëpisë”, plotëson më tej ajo. Në klasën e VIII-6, shtatë nxënës nuk kanë as edhe një libër mësimi, kurse të tjerëve u mungojnë mesatarisht nga 4 -5 libra.

Situata është e njëjtë në të gjitha paralelet e cikleve të larta, nga klasa IV deri klasën IX. Drejtori Enis Memeti konfirmon se shkolla “Petar Z. Penko” nuk është furnizuar ende me kompletet e nevojshëm të librave. Është e vërtetë se kemi mungesa të librave në shumë lëndë, mirëpo kjo është një çështje që nuk varret nga neve”. Sa i përket obligimeve të shkollës, pra kërkesave që duhen të bëjmë në Ministri, i kem bërë në kohë, plotëson më tej drejtori. Memeti thotë se kërkesa e teksteve shkollore për vitin 2017/2018 janë bërë që në periudhën e muajve maj-qershor, pra në përfundim të vitit të kaluar shkollor 2016/2017. Madje, si çdo vit më herë, edhe sivjet kemi bërë kërkesa që sillen duku 10 për qind më shumë e diku më pak. Për këtë, thotë se bazohen mbi pritshmërinë e regjistrimit të nxënësve në klasë të parë. “Meqë te paralelet me mësim në gjuhën shqipe kemi në mënyrë të vazhdueshme rritje të numrit të nxënësve, për kompletet e nxënësve të klasës së parë kemi kërkuar më tepër komplete nga çfarë kishim vitin e kaluar. Ministria na është përgjigjur dhe na ka dërguar aq komplete sa kishim kërkuar në përfundim të vitit të kaluar”.

Për nxënësit e ciklit të ulët, drejtori thotë se u kanë mbërritur në kohë kompletet e librave për nëmësit nga klasa I deri III. “Në ciklin e ulët, të gjithë nxënësit pa përjashtim kanë kompletet e librave. Problem kemi vetëm me librat nga klasa IV deri të IX, pasi për disa lëndë mungojnë libra për të gjithë nxënësit e këtyre klasave”. Sipas, drejtorit Memeti, faji duhet kërkuar jashtë shkollës. “Firmat që duhet të bëjnë shpërndarjen e librave, janë duke i vonuar porositë që kemi bërë neve si shkollë në Ministri”, shprehet ai. Çështja e rritjes së numrit të nxënësve, sqaron ai, nuk është problem sa i përket kompleteve të librave. “Shkolla bën paraprakisht përllogaritjet për numrin e nxënësve që diku mund të ketë rritje dhe diku të pësojë rënie. Problemi ka të bëjë thjesht me vonesat në furnizimin shkollave me tekste dhe ‘Penko’ nuk është shkolla e vetme që ballafaqohet me këtë problem”, shprehet për KOHA drejtori Memeti.

Vitin shkollor 2017/2018, SHF “Petar Z. Penko” e hapi me numër më të madh nxënësish në paralelet shqipe dhe turke dhe më pak në paralelet maqedonase, të klasës së parë. Në paralelet maqedonase, sivjet ka nga 19 nxënës në klasë të parë nga 28 sa ishin vitin e kaluar. Numri i nxënësve të klasës së parë në pesë paralelet me mësim në gjuhën shqipe është 158, ndërsa në paralelen turke 31. Vitin e kaluar te turqit ishin 20 nxënës në klasë të parë. Problem permanent në këtë shkollë vazhdojnë të mbeten hapësirat e pakta.